Plovoucí a ponořené rostliny pro Vaši vodní zahradu

11.03.2014 08:55

I. Plovoucí a ponořené rostliny
 

  Jezírko bez rostlin? To opravdu nejde k sobě. Při výběru rostlin se nejčastěji zohledňují tři hlavní zóny budoucího vodního biotopu.

   - mělká voda 0-30cm
   - středně hluboká voda 30-50cm

   - hluboká voda více jak 50cm

  V dalších článcích se budeme věnovat těmto třem úrovním a rostlinám typickým pro tyto dané vodní sloupce. Pojďme se ale nejdříve podívat na vodní rostliny volně plouvoucí  a ponořené.

  Ve Vašem vodním biotopu se volně plovoucí a ponořené rostliny starají o to, aby ve vodě příliš nestoupalo množství živin. Tyto rostliny nejsou obvykle kořeny nijak ukotveny k podkladu, volně se vznášejí, případně rostou ponořeně ve vodním sloupci nejčastěji na úrovni hluboké vody. Sami si najdou ideální a pro ně vhodné stanoviště, kde zdárně rostou, a dělají majiteli radost. Velmi pozitivním efektem pro vodní biotop s plovoucími a ponořeným rostlinami je, že tyto druhy pomáhají udržovat prostředí v určitém normálu třeba jen tím, že zastiňují vodní hladinu, čímž brání přímému slunci k ohřevu vody. Platí ale i zde, že všeho moc škodí. Tato poučka platí obzvlášť pro plovoucí rostliny. Například okřehek menší (Lemna minor) se po hladině rozrůstá velmi rychle, kobercovitě a za velmi dobrých podmínek je velmi invazivní. Jeho přemíra může vést k tomu, že k dalším druhům ponořených rostlin nepronikne světlo, ty strádají a při nulové změně v rámci místního prostředí pak uvolňují pozici a časem jsou plně vytlačeny. Proto je potřeba se nebát a pokud je potřeba, tak přistoupit k redukci druhu s cílem optimalizovat stav a udržitelnost místního prostředí.

  Mít plovoucí rostliny v jezírku je velmi jednoduché. Stačí chtít a pořídít si je, ale majitel jezírka je ani chtít nemusí a stejně je mít bude. Třeba tím, že si pořídí jiné rostliny a plovoucí druh si do vodního celku nevědomky zanese. Pak jsou tu ptáci, kteří migrují a váš vodní biotop poctí svou návštěvou při své cestě, a také Vám nějaký ten druh zavlečou. Doporučujeme se anebránit existenci volně plovoucích a ponořených rostlin. Vodní biotop bez těchto druhů není tím pravým přírodním prvkem. Příroda ví lépe než všichni lidé, proč mají dané  plovoucí a ponořené druhy existovat, a proč mají žít s námi.

 

Nejčastější volně plovoucí rostliny:

Voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae) - většinou pokrývá vodní hladinu. Listy o velikosti přibližně desetikoruny mají tvar jako listy leknínů. Rostlina kvete malými bílými kvítky, které se objevují v plném létě. Postupem a s blížícím se podzimem tato rostlina mění barvu svých listů díky rozpadu chlorofylu do červenohněda. Listy následně umírají a mizí, až se vytratí docela. Vypadá to, jakoby rostlina vyhynula. Není tomu tak, proto neztrácejte naději a nepropadejte panice. Rostlina si vytvořila zimní pupeny, které mezitím klesly na dno, kde běžně v našich podmínkách přezimují. S jarem zase ožijí, v pozdním jaru vystoupají k hladině a v časném létě vám tato rostlinka (asociující malý leknín nebo lesní jahodu) bude dělat radost znovu. Samozřejmě, že se může stát, že tato rostlina z vašeho zahradního vodního prvku vymizí docela, odborná literatura tyto stavy popisuje. Příčinou jsou extrémní ztráty živin pro růst a drastické změny Ph vody v jezírku.

Řezan pilolistý (Stratiotes aloides) - jde o velmi efektní ponořenou rostlinu, jejíž růžice se objevuje v létě. Má mečovité listy s mírně zubatými okraji, které plavou z poloviny ponořené na hladině. Tato rostlina vykvétá v časném létě a tvoří čistě bílé, ne moc velké, květy. I tato rostlina  se s podzimem zanořuje a mizí z očí. Přezimuje na dně a s jarem začne tvořit dceřinné růžice, které obvykle během května a června vystoupají k hladině. Ve velmi dobrých podmínkách se řezan rozrůstá, v nevyhovujících podmínkách naopak zase jeho množství mizí. Zajímavostí je, že ve volné přírodě je tato plovoucí rostlina ohroženým druhem. Na mnoha místech byl řezan vyhynulý již ve 40. letech minulého století, aby v dalších letech se na několika lokalitách znovu objevil a opět zmizel. V ČR roste v teplejších oblastech nížin, v tůních, jezírkách a slepých ramenech řek, výskyt je i dnes opravdu nahodinělý a volná stanoviště s touto rostlinou si zasluhují pozornost a určitý stupeň ochrany.


Nejčastější ponořené rostliny:

Růžkatec ponořený (Ceratophyllum demersum) - bezkořená volně plovoucí, ponořená nebo ukotvená rostlina, připomínající hodně vzdáleně (ale opravdu hodně) přesličku. Šíří se kobercovitě, přejímá nadbytečné živiny, nabízí úkryt mnoha vodním živočichům, je bezpečím pro potěry ryb, produkuje kyslík. V jezírku se často stává plevelem, ale pomocí běžného odstrňování není problém ji udržet v přijatelných mezích. Je ale velmi oblíbená mezi akvaristy a to jak začínajícími (pro její nenáročnost), tak mezi chovateli akvarijních ryb, neboť je vhodná jako vytírací rostlina.

Vodní mor kanadský (Elodea candesis) - pochází původem ze Severní Ameriky, ale nyní je tato rostlina rozvlečena po celém světě. Vyskytuje se v Evropě stejně jako v Austrálii, méně již v Asii. V ČR roste od nížin po pohůří. Jde o velmi vytrvalý, v jezírku až invazivní rostlinu, která se volně vznáší ve vodě, případně koření ve dně. Může být používána i jako akvarijní vodní rostlina. Hodí se však do studenovodních akvárií neboť huře snáší vysoké teploty běžné akvarijní vody. V jezírku se vyplací hlídat její stav a citlivě zabraňovat přemnožení.

Rdest kadeřavý (Potamogeton cryspus) - v ČR je to v současnosti jeden z nejhojnějších druhů rdestů. Roste v rybnících, v mrtvých říčních ramenech, někdy i v potocích a to od nížin po podhůří. Tato rostlina má dlouhou lodyhu s níž vyrůstají kadeřavé čepele listů. Ponořená se vznáší ve vodním sloupci. Rosllina přezimuje pomocí pupenů, jako spousta jiných plovoucích a ponořených druhů.

Toto je tedy konec sondy do oblasti volně plovoucích a ponořených rostlin. Doufáme, že některým návštěvníkům našeho webu tyto informace pomohly k vytvoření si základního pohledu na tyto druhy rostlin. Věříme také, že naše stávající, ale i budoucí zákazníky tyto informace potěšily a pomohou jim v jejich rozhodování. Všechny tyto běžné rostliny jsou totiž v naší nabídce :-)

 

                                                                          Za tým AGAU CZ, Tomáš Lipert - admin

 

 

—————

Zpět