Vzorová REALIZACE jezírka KROK za KROKEM ve spolupráci s Agau Trade s.r.o.

Rozhodli jste se jako rodina o tom, že si doma vybudujete jezírko, biotop, případně koupací jezírko s regenerační zónou a hledáte, jaký je další postup vedoucí k úspěšné realizaci? Tak zde najdete pár zajímavých informací.

Vnější tvar biotopu, jezírka je dán fantazií a možnostmi našeho klienta. Taktéž umístění je na Vás. Ale vyvarujte se pokud možno založení v oblasti listnatých stromů, abyste se vyhnuli spadu listí do jezírka. Vnejší tvar se nejlépe připraví tak, že si hadicí naznačíte na zahradě budoucí tvar a představíte si, kde budou schody, či lávka, kde bude koupací zóna a kde bude rostlinná zóna. Z které strany budete hledět na jezírko Vy, a ze které sousedi, kde chcete mít rostliny vyššího nebo nižšího vzrůstu. Taktéž Vás jistě napadne, kde je vhodné v zahradě, s ohledem na budoucí vodní plochu, umístit dominantu v podobě jiné vegetace nebo soliterního kamene.

Celkové rozměry jezírka/biotopu jsou  vhodné např. 6 x 10 m s hloubkou od 1,80 do 2,0 m, ale rozměry ve všech směrech jsou opravdu individiální a každý má vlastí měřítka pro "malé", "velké" nebo "tak akorát" jezírko.

Koupací zóna (pokud má být realizována) by měla být co nejdelší, aby vznikl prostor na několik temp. Šíře této zóny postačuje 2-3 metry. Hloubka je dána též individuálním požadavkem nebo představou, ale je vhodné, aby v nejnižším místě měla alespoň hloubku 1,4 metry. Pokud máte ale malé děti, musíme samozřejmě uzpůsobit hloubku jezírka jejich požadavkům - zde potom jsou další možnosti řešení biotopu a nástupu nebo výstupu do koupací zóny, případně různé postupy budování. Stejně tak pamatujte na další členy rodiny. Hlavně psi jezírko rádi využijí i mimo čas vaší přítomnosti, a proto by mělo být počítáno s úpravou části břehu pro jejich bezproblémový vstup a výstup, aby nedocházelo k devastaci opečovávané zeleně, případně ohrožení zdraví u menších jedinců.

Rostlinná zóna: Některé rostliny jsou vhodné pro použití do rostlinné čisticí zóny. Výběr rostlin je výrazně ovlivněn vlastnostmi rostlin a je třeba konzultace odborníka, který rostliny velmi dobře zná a ví, jak budou vypadat v biotopu za několik let, co požadují, které se spolu snášejí, jak reagují na přímé slunce či polostín. Naše nabídka rostlin je volena tak, aby osázené jezírko plnilo esteticko přirozenou funkci, vegetace se rozrůstala, přinášela úkryt živočichům, tvořila výškové členění jezírek a přinášela radost nejen v době kvetení. Mnoho z rostlin sami předpěstováváme v běžných venkovních podmínkách.

Výkop: Pro výkop lze využít místní stavební firmu, ale stejně tak ho zvládne otec od rodiny během svého volna nebo parta kamarádů přes rychlou víkendovou brigádu. Plánek výkopu je dobré mít hotový před započetím prací. Pamatujte, že výkop přebíráte přímo od stavební firmy, proto případně s ní konzultujete průběh prací ihned. Buďte pečliví a přípravu nepodceňte. Fólie kopíruje tvar výkopu - jak hladké stěny a dno máme, takový bude konečný bazén. Lze provést i vyzdění stěn a dna - pokud chceme mít hladké stěny a dno.
Upozorňujeme, že je nutné mít stavební povolení, anebo jen třeba splněnou ohlašovací povinnost. Legislativa je v tomto případě ne úplně jasná - ohlášením stavby se vyhneme budoucím komplikacím.

Fólie tvoří většinou plachtu obdélníkového tvaru. Při nepravidelných tvarech se ales svařuje na místě. Osobně používáme  a doporučujeme velmi kvalitní protiskluzovou fólii z PVC v tloušťce 1,5 mm s UV vrstvou, barva je olivově zelená a plně ladí s Vaší zahradou. Fólii svařujeme na míru předem tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu s minimem odpadu. Garance na fólii a sváry je 10 let (Záruka se nevztahuje na mechanické poškození). Sklon šikmých stěn  je závislý na soudržnosti zeminy a dalších faktorech. 


Obr. vlevo nahoře - Založené jezírko s tůňkou připravené k osázení
Obr. vpravo nahoře - Osázená obdoba, vyústění potůčku do tůňky
Obr. dole - Založený biotop s začištěnými břehy připravenými pro osázení

Vlastní biologická čistírna zahrnuje vhodné rostliny, které jsou zasazeny v hrubém kačírku a jejichž kořeny jsou očištěny od hlíny a zbytků humusu.Lekníny je třeba uložit do kontejnerů tak, aby se ven nedostal substrát. Leknín potřebuje cca 0,25 m2 plochy. Lekníny požadují značné množství živin, a proto je nelze plně využít pro čištění vody, ale zase mají značný vliv estetický a hlavně zastiňují hladinu a pomáhají vytvářet příjemné klima v jezírku.
 


Obr. Přípobřežní zóna pro osazení a po usazení

Rozdělení obou prostorů (pro plavání a biotopu - regenerační část) bývá provedeno zábranami na fólii anebo pod fólií. V prvém případě jsou v dělící ploše umístěny výplně s filtračním materiálem, takže pokud plaveme uprostřed bazénku, voda se hrne ke krajům a zpět se dostává těmito vrstvami, přičemž dochází k částečnému zachytávání mechanických nečistot.
Ve druhém případě jsou pod fólií vytvořeny vrstvy tak, aby kačírek nemohl padat do koupací zóny. Obě řešení mají své výhody a nevýhody a rozhodnutí je individuální.

Technika je velké téma. Najdou se zastánci kořenových čističek, propagátoři udržitelného rozvoje, ohleduplného přístupu a přírodního stylu. Existují také milovnící světel a vodotrysku, milovníci "pohyblivé" vody. Pokud se na téma techniky podíváme s nadhledem, odprostíme se od rádikálních přístupů a zatvrzelosti různých stran a přístupů a rozhodnutí mít nebo nemít techniku v jezírku, obzvlášť koupacím biotopu, tak lze kostatovat, že v uzavřeném systému nám technika alespoň v podobě tlakového čerpadla a čistírny (mechanické a biologické čištění) dost usnadní péči a jezírku "pomůže". Osazení UV lampou je též bodem a rozhodnutím každého jedince. Je potřeba si uvědomit jak jezírko funguje, kolik živočichů v něm chováme, jaké je rozložení rostlin a jaká je "výkonnost". V prostředí naší republiky se najde jen málo majitelů velkých vodních ploch, kde je možnost obrovských regeneračních prostorů, přírodní obměny a koloběhu vody třeba díky vodnímu toku. Je to jako s akvárii. Bez techniky to lze, ale s existujícími ALE.


Naše realizace

/album/nase-realizace/u-nas-jpg2/
/album/nase-realizace/koupaci-jezirko-obdelnik-jpg2/
/album/nase-realizace/koupaci-jezirko-jpg4/
/album/nase-realizace/breh-bez-viditelne-folie-jpg1/
/album/nase-realizace/idealni-uprava-s-okolim-jpg2/
/album/nase-realizace/konecna-uprava-okrasneho-jezirka-pred-osazenim-jpg2/
/album/nase-realizace/prirodni-rybnik-jpg2/
/album/nase-realizace/konecny-vysledek-velke-kameny-pusobi-esteticky-jpg2/

—————