Jezírko A - Z

V této kategorii nejsou žádné produkty.


Vzorový případ Agau Trade s.r.o. - postup při stavbě jezírka
první etapa:
zhotovení studie a její projednání s Vámi - výběr nejvhodnější varianty tak, aby odpovídala estetickému hledisku a Vašim požadavkům.
druhá etapa:
předložení kompletní dokumentace pro stavební firmu, která bude provádět výkop a předložení kompletní dokumentace pro zažádání o stavební povolení.
třetí etapa:
převzetí výkopu přímo od stavební firmy přeměření výkopu pro zhotovení fólie.
čtvrtá etapa:
položení geotextilie, položení fólie a napouštění vodou.
pátá etapa:
osazení pobřežní zóny rostlinami, úprava břehů a začištění okrajů fólie.